polimine™ GMS Yeraltı Gaz İzleme Sistemi

polimine™ GMS gaz ölçüm sistemi, polimine™ çözümü ile entegre edilip, aynı haberleşme alt yapısı üzerinden hizmet vererek, işletmenizin alt yapı yatırım maliyetlerini düşürür. Ölçüm yapılacak alanlara kurulacak olan ölçüm istasyonları, verileri merkezi sisteme aktararak gaz ölçüm değerlerinin yerüstü istasyonundan izlenebilmesini sağlar. İstasyonlar, üzerlerinde bulunan gaz seviye gösterimi ve alarm ikaz ekipmanları sayesinde olası bir haberleşme kopukluğunda kendi başına çalışabilmektedir. Kritik gaz eşik seviyeleri aşılması durumunda yeraltındaki çalışanlar, otomatik olarak uyarılır ve en yakın çıkış noktasına yönlendirilebilir.


Özellikleri
 • polimineTM Tam Entegrasyon
 • polimineTM WF İle Hazırlanan Görsel Acil Durum Senaryoları
 • Acil Durumlarda polimineTM F-Tag'e Yollanacak Titreşim ve Işıklı Uyarılar İle Çalışanların Acil Kaçış Bölümlerine Yönlendirilmesi
 • Standalone / Kendi Başına Çalışma Özelliği İle Merkezi Sistemden Bağımsız Çalışabilmesi

Ölçüm Yapabildiği Gaz ve Diğer Alanlar
 • Oksijen (O2)
 • Karbonmonoksit (CO)
 • Hidrojen Sülfür (H2S)
 • Metan (CH4)
 • Amonyak (NH3)
 • Hava Akış Hızı
 • Sıcaklık
 • Nem